skip to Main Content
×
Type your searchterm in the searchfield
and hit enter

Europees Sociaal Fonds

Europees Sociaal Fonds: Project Sound Education

Binnen PSS Belgium ontwerpen, ontwikkelen, produceren en testen we innovatieve geluidsoplossingen,  afgestemd op de noden van de snel veranderende automotive en consumer industrie.

De komende jaren ligt de focus vooral op innovatieve en kosten-efficiënte productieprocessen en technieken om concurrentieel te blijven in onze markt en de arbeidsplaatsen in België veilig te stellen.

Wij investeren daarom in de automatisering en digitalisering van onze productielijnen, en in de manier waarop we het werk regelen en aanpakken door middel van wendbare, zelfstandige teams.

Dankzij de financiële steun van ESF krijgt PSS Belgium de opportuniteit om de digitale, sociale en innovatieve vaardigheden van de medewerkers te verhogen en aldus hun waarde zowel intern als op de arbeidsmarkt te verhogen. Zowel vanuit onze onderneming als ESF dragen we immers het principe uit dat medewerkers de kans moeten krijgen om levenslang te kunnen leren.

Wij zullen door middel van deze subsidie in staat zijn extra aandacht te schenken aan de behoeftes van de werknemers op vlak van persoonlijk meesterschap (vb. omgaan met angsten, stress, verandering…), verbinding (samenwerken) en autonomie. Dit zijn thema’s die afgelopen tijd prominenter door medewerkers werden gemeld.

Meer info omtrent ESF kan verkregen worden op de website:  What is the ESF? (europa.eu) / Wat is de ESF? (Vlaams)